Sprawdź do jakich awarii mogą doprowadzić wyżej wymienione nieprawidłowości.